Моля избройте какви видове ядки продавате
Моля опишете на каква цена продавате 1 кг. от вашия продукт
Какво е максималното количестъво което сте готови да продадете
Имате ли сертификати, Разписки, Документ за качество и др.
Powered by vcita